prof. RNDr.

Milan Češka

CSc.

významný bývalý pracovník


932/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2021

  FIT VUT - Příprava vlastního projektu v rámci programu Horizon Europe, JMK - Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-08-01, ukončení: 2022-01-31
  Detail

 • 2020

  Spolehlivé, bezpečné a efektivní počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6427, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2018

  TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX), EK EU - Horizon 2020, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-04-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2017

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2012

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-12-1, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Práce se složitými datovými strukturami a paralelismem v prostředí Rich Model Toolkit, MŠMT ČR - COST, OC10009, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Statická a dynamická verifikace programů s pokročilými rysy paralelismu a neomezenosti, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/0306, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2009

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Rich-Model Toolkit -- An Infrastructure for Reliable Computer Systems, COST, IC0901, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-10-30, ukončení: 2013-10-30
  Detail

 • 2008

  Techniques avancées pour la vérification de systémes a nombre d'états infini, BARRANDE, MEB 020840, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-02-20, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2007

  Pokročilé formální přístupy v návrhu a automatické verifikaci počítačových systémů, GAČR, GA102/07/0322, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Vérification automatique de programmes avec structures de données dynamiques a pointeurs, BARRANDE, 2-06-27, 2006-2007, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výukový nástroj pro práci s C/E Petriho sítěmi, FRVŠ MŠMT, FR2880/2006/G1, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2005

  Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů, GAČR, GD102/05/H050, 2005-2008, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2004

  Automatizované metody a nástroje pro vývoj spolehlivých paralelních a distribuovaných systémů, GAČR, GA102/04/0780, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2003

  Pokročilé metody automatické verifikace parametrických a nekonečně stavových systémů, GAČR, GP102/03/D211, 2003-2006, ukončen, zahájení: 2003-09-01, ukončení: 2006-09-01
  Detail

  Redukce stavového prostoru objektově orientovaných Petriho sítí, FRVŠ MŠMT, FR829/2003/G1, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2002

  Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně, FRVŠ MŠMT, FR1833/2002/F1, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

  Metody formální analýzy a verifikace v objektově orientovaných Petriho sítích, FRVŠ MŠMT, FR1948/2002/G1, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 2001

  Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systémů, GAČR, GA102/01/1485, 2001-2003, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2000

  Modelování, verifikace a prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí, GAČR, GA102/00/1017, 2000-2002, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1998

  Výzkum a aplikace heterogenních modelů, GAČR, GA102/98/0552, 1998-2000, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, FRVŠ MŠMT, FR618/1997/F1, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Metodologie vývoje informačních systémů, GAČR, GA102/94/1097, 1994-1996, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

Nahoru