Doc. Ing.

Vladimír Drábek

CSc.

Docent

+420 54114 1213
drabek@fit.vut.cz
Kancelář L338

[photo]

Projekty

 • 2017

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2011

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2009

  Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky, FRVŠ MŠMT, FR2148/2009/Aa, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2008

  IBM Faculty Award 2009, IBM, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-11-28, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2007

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Advanced level study programme in Electronic Design and Integration Technologies, EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-07-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  EMICS - European Masters in Intelligent Computer Systems, EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-07-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  ICS - Intensive Programme in Intelligent Computer Systems , EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-09-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, GAČR, GA102/06/0599, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2005

  Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT, RP MŠMT, MŠMT 613/2005, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  IST Requalification of Disabled Persons CZ/04/B/F/NT-168025, CEVAPO VUT, 2004-2007, ukončen, zahájení: 2004-10-01, ukončení: 2007-09-30
  Detail

  Moderní metody syntézy číslicových systémů, GAČR, GA102/04/0737, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Sdružená laboratoř pro výuku technického vybavení počítačů, FRVŠ MŠMT, FR1687/2004/A, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2002

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

 • 2001

  Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu, GAČR, GA102/01/1531, 2001-2003, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2000

  Speciální komplex pro zpracování multimediálních dat, FRVŠ MŠMT, FR1519/2000/A, 2000, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1998

  Metodika a prostředky pro analýzu testovatelnosti digitálních obvodů, GAČR, GA102/98/1463, 1998-2006, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 2006-03-31
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, FRVŠ MŠMT, FR618/1997/F1, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1995

  Vývoj flexibilních číslicových architektur, GAČR, GA102/95/1334, 1995-1997, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Paralelní výpočty a architektury, FVU VUT, C32/94-95, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Síť pro rozvoj pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEN 0449, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

 • 1992

  Projekt pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEP 0449, 1992-1993, ukončen, zahájení: 1992-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

 • 1991

  Metody a prostředky CAD pro VLSI, FEI VUT, FEI, 1991-1993, ukončen, zahájení: 1991-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

Nahoru