Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Manažer správy energií a technických zařízení budov

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail duranik@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1133
Místnost Kancelář S118
Nahoru