Prof. Ing.

Václav Dvořák

DrSc.

Profesor

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • Elektrotechnický inženýr, Ing., VUT Brno, 1963
 • Kandidát věd, CSc, obor aplikovaná kybernetika,VUT Brno, 1968
 • Vědecký pracovník IIa, ČSAV Praha, 1983
 • Doktor věd, DrSc, obor Výpočetní technika, VUT Brno, 1990

Profesionální kariéra

 • 5 let výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů Praha, 1963-1968
 • 2 1/2 roku Post-Doctoral Fellow a Assistant Prof. na Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada, 1968-1971
 • 3 roky vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů Praha, pobočka Brno, 1971-1973
 • 5 let samostatný vědecký pracovník na Katedře samočinných počítačů fakulty elektrotechnické, VUT v Brně, 1974-1978
 • 2 1/2 roku Assoc. Prof. a vedoucí kateder Počítačů a Řízení na Libyan Higher Institute of Electronics, Hal-Far, Malta a v Beni Walid, Libye, 1978-1981
 • 7 let docent na Katedře počítačů Fakulty elektrotechnické VUT v Brně, 1981-1988
 • 2 roky hostující Associate Prof. na Jodrey School of Computer Science, Acadia University, Wolfville, Nova Scotia, Kanada, 1988-1990.
 • 8 let profesor a vedoucí Ústavu informatiky a výpočetní techniky, FEI VUT v Brně, 1990-1997
 • 1 semestr hostující profesor na Dept. of Computer Science, University of Waikato, Hamilton, Nový Zéland, 1998 a další semestr na School of Computing, University of Tasmania, Hobart, Austrálie, 1999
 • 3 roky profesor na Ústavu informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně, 1999-2001
 • Profesor a vedoucí Ústavu počítačových systémů Fakulty informačních technologií, VUT v Brně, 2002-2004
 • 1 semestr tvůrčí volno na Dept.of Statistics, Operational Research and Computing, La Laguna University, Tenerife, Spain, 2003
 • Profesor na Ústavu počítačových systémů Fakulty informačních technologií, VUT v Brně, 2005- 2016.

Odborná orientace

 • Architektura počítačů
 • Paralelní a distribuované výpočty
 • Vestavěné a konfigurovatelné systémy

Získaná ocenění

Členství


 • IEEE - Computer Society, 1991 -
 • Vědecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, 1990 - 1998
 • Vědecká rada VUT v Brně, 1991-94
 • Podkomise 102 Grantové agentury České republiky, 1992-98
 • Komise technických věd Grantové agentury České republiky, 1992-95
 • Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací DrSc 1991 - 2001
 • Proděkan pro vnější vztahy, FEI VUT v Brně, 1997 - 1998
 • Rada bakalářského a magisterského studijního programu (Ing, Bc, Mgr) Fakulty informačních technologií, VUT v Brně, od r. 2002
 • Redakční rada časopisu JEE - Journal of Electrical Engineering (Bratislava, Slovakia), od r. 1996

  Současné:
 • Vědecká rada Fakulty informačních technologií VUT v Brně, od r. 2002
 • Oborová rada doktorského studia Informační technologie, FIT VUT v Brně, od r. 2002
 • Redakční rada JUCS, Journal of Universal Computer Science, od r. 1994

Další zájmy

 • turistika, lyžování
 • cestování
 • windsurfing

Odkazy

 • World-wide Computer Architecture Home Page
 • Nan's Parallel Computing Page
Nahoru