Prof. Ing.

Václav Dvořák

DrSc.

Profesor

[photo]

Projekty

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Large-Scale Ultrasound Propagation Simulations in the Human Brain, JCMM, SoMoPro-II-2013-IG, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2009

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2008

  Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů, GAČR - Standardní projekty, GA102/08/1429, 2008-2010, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2007

  Laboratoř aplikovaných výkonných počítačových systémů (LAVPS), FRVŠ MŠMT, FR2360/2007/Ab, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, GAČR, GA102/07/0850, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Plánování skupinových komunikací pomocí EDA evolučních algoritmů, FRVŠ MŠMT, FR2983/2006/G1, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2005

  Architektury sítí pro vestavěné systémy, GAČR, GA102/05/0467, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2003

  Nástroje pro podporu formální specifikace a verifikace UML diagramů, FRVŠ MŠMT, FR838/2003/G1, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2002

  Efektivní metody řešení rozsáhlých soustav lineárních algebraických rovnic, FRVŠ MŠMT, FR1956/2002/G1, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

  Predikce a ladění paralelní výkonnosti, GAČR, GA102/02/0503, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2001

  Paralelizace Bayesovského evolučního algoritmu, UIVT FEI VUT, FR0171/2001/G1, 2001, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2001-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1998

  Paralelní architektury a programování pro CBSE - vývoj kursu, EU Tempus, IMG-97-CZ-2065, 1998, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 1998-12-31
  Detail

  Semináře o simulaci paralelních výpočtů na univerzitách Nového Zélandu a v Austrálii, MŠMT ČR, PG 98074, 1998, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 1998-12-31
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, FRVŠ MŠMT, FR618/1997/F1, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1995

  Pokročilá architektura počítačů - vývoj kursu, EU Tempus, IMG-95-CZ-1038, 1995, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Stimulace evropského průmyslu pomocí velmi výkonných výpočtů, EC Copernicus, COP94-774 SEIHPC, 1995-1998, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1998-12-31
  Detail

  Vývoj flexibilních číslicových architektur, GAČR, GA102/95/1334, 1995-1997, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Mikropočítačová škola - 3 konference, COST, PECO CIPA 3510 CT 926330, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Modely výpočtů a jejich paralelní implementace, GAČR, GA102/94/1096, 1994-1996, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

  Paralelní výpočty a architektury, FVU VUT, C32/94-95, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Síť pro rozvoj pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEN 0449, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

 • 1992

  Projekt pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEP 0449, 1992-1993, ukončen, zahájení: 1992-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

 • 1991

  Methodologies and Technologies for Distance Education in Mediterranean, UNKNOWN, MedCampus, 1991-1993, ukončen, zahájení: 1991-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

  Metody a prostředky CAD pro VLSI, FEI VUT, FEI, 1991-1993, ukončen, zahájení: 1991-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

Nahoru