Doc. Dr. Ing.

Petr Hanáček

Vedoucí ústavu

+420 54114 1216
hanacek@fit.vut.cz
Vedoucí ústavu A205

[photo]

Projekty

 • 2020

  Spolehlivé, bezpečné a efektivní počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6427, 2020-2022, řešení, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Výzkum možností využití biometrických a jiných senzorů za účelem snížení uživatelské náročnosti mobilních komunikací z hlediska přihlašování pomocí PIN, NÚKIB, 2020-2021, řešení, zahájení: 2020-08-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

 • 2019

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/02, 2019-2020, řešení, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2018

  MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-05-31
  Detail

 • 2017

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A17001, 737475, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-05-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Inovace laboratoře bezpečnostní analýzy mikročipů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1239/2013/Aa, 2013, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

 • 2010

  Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES) + Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B08048, 2010-2011, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Využití autentizačně - bezpečnostních technologií pro automatizaci a zlepšení efektivity vybraných procesů sledování stavu a pohybu majetku a osob ve firmě nebo instituci, JIC, JIC-InVo-Siemens-2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-09-30
  Detail

 • 2009

  Automatizované zpracování útoků, MPO ČR - TIP, FR-TI1/037, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-10-01, ukončení: 2013-09-30
  Detail

  Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2007

  Inovace laboratoře inteligentních systémů, FRVŠ MŠMT, FR1743/2007/A, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Výzkum, vývoj a nasazení bezpečné klientské autorizace elektronických transakcí, MPO ČR, FI-IM3/223, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-07-24, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2005

  Brno University Security Laboratory, FIT VUT - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, BUSLab, 2005-2020, řešení, zahájení: 2005-05-27, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů, GAČR, GD102/05/H050, 2005-2008, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2004

  Bezpečnost informačních systémů - výzkum útoků na kryptograficky bezpečná zařízení, GAČR, GA102/04/0871, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Bezpečnost informačních systémů založená na reputaci, MŠMT ČR, 1K04106, 2004-2007, ukončen, zahájení: 2004-06-22, ukončení: 2007-06-30
  Detail

  Laboratoř inteligentních systémů, FRVŠ MŠMT, FR1688/2004/A, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2003

  Modelování a simulace pro magisterský studijní program , FRVŠ MŠMT, FR0821/2003/F1, 2003, ukončen, zahájení: 2003-04-08, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2002

  Spolupráce odborných vysokých škol v boji státu s počítačovou kriminalitou, MV ČR, 2002-2003, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

  Vývoj bezpečného nosiče klíčových dat, včetně bezpečného čtecího zařízení a aplikačního programového vybavení s prokazatelnou odolností proti kryptoanalytickým a dalším útokům, NBU, SU20022002002, 2002, ukončen, zahájení: 2002-04-10, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 2001

  COSAC - projekty v oblasti bezpečnosti informačních systémů a aplikované kryptografie, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, UIVT-COSAC, 2001-2010, ukončen, zahájení: 2001-08-02, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systémů, GAČR, GA102/01/1485, 2001-2003, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2000

  Experimentální laboratoř pro zaměření ECBS, FRVŠ MŠMT, FR1565/2000/H, 2000, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

  Ročníkový projekt jako první samostatné dílo studenta, FRVŠ MŠMT, FR1621/2000/F1, 2000, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1998

  Výzkum a aplikace heterogenních modelů, GAČR, GA102/98/0552, 1998-2000, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1997

  Bezpečnost informačních systémů, FRVŠ MŠMT, FR617/1997/F1, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Metodologie vývoje informačních systémů, GAČR, GA102/94/1097, 1994-1996, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

Nahoru