Doc. Dr. Ing.

Petr Hanáček

Vedoucí ústavu

+420 54114 1216
hanacek@fit.vut.cz
Vedoucí ústavu A205

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Akademický senát VUT

předseda

Vědecká rada FIT

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Brno University Security Laboratory - FIT

Hlavní výzkumník

Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

výzkumník
Nahoru