Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav počítačových systémů

UPSY FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail icekan@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1361
Místnost Kancelář L325
Nahoru