Ing.

Tomáš Dacík

Student doktorského studia


idacik@fit.vut.cz
A220 Pracovna
204492/osobní číslo VUT

Funkce

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

Ph.D. Student
Nahoru