Ing.

Tomáš Dacík

Student doktorského studia


idacik@fit.vut.cz
A220 Pracovna
204492/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  AIDE - Pokročilá analýza a verifikace pro pokročilý software GA142303001, GAČR - Standardní projekty, GA23-06506S, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  CHESS - Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia, EK EU - HORIZON EUROPE, 101087529, 101087529, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2026-12-31
  Detail

  Reliable, Secure, and Intelligent Computer Systems, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8151, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  ROULETTE - Reprezentace Booleovských funkcí pomocí adaptabilní datové struktury, GAČR - Standardní projekty, GA23-07565S, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2020

  SNAPPY - Scalable Techniques for Analysis of Complex Properties of Computer Systems, GAČR - Standardní projekty, GA20-07487S, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19010, 826452, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-05-01, ukončení: 2022-07-31
  Detail

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19003, 826610, 2019-2023, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2023-01-31
  Detail

 • 2017

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A17001, 737475, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-05-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

Nahoru