Ing.

Tomáš Milet

Ph.D.

vědecký pracovník

+420 54114 1477
imilet@fit.vut.cz
Q202 Laboratoř UPGM
110834/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  Monitorování kvality silnic založené na vestavěné inteligenci s podporou 5G, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010018, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  RoSuM - Lokalizace vodorovného a svislého dopravního značení, kontrola kvality a pravidelná pasportizace s podporou 5G, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010017, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Inteligentní senzory pro monitorování dopravy, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-03-01, ukončení: 2023-05-31
  Detail

 • 2021

  AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in cyber-physical systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21015, 101007350, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-03-31
  Detail

  Distributed Artificial Intelligent Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21012, 101007273, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-05-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

  SECUSEN II: Bezpečné senzory a data - průmyslová inteligence, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/14, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  SmarterInstruments s.r.o, SmarterInstruments s.r.o, 2021, ukončen, zahájení: 2021-03-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

 • 2019

  Auto-Navigation for Urban Air Mobility, Honeywell, 2019, ukončen, zahájení: 2019-04-16, ukončení: 2019-07-30
  Detail

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/07, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

 • 2018

  BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010330, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  NXP - konzultace - Computer Vision - 3, NXP, 2018, ukončen, zahájení: 2018-06-05, ukončení: 2018-06-30
  Detail

  Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18054, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-10-31
  Detail

  Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-10-01, ukončení: 2021-08-31
  Detail

 • 2017

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-02-01, ukončení: 2017-01-31
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2012

  Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, ukončen, zahájení: 2012-05-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

Nahoru