Ing.

Tomáš Milet

Ph.D.

vědecký pracovník

+420 54114 1477
imilet@fit.vut.cz
Q202 Laboratoř UPGM
110834/osobní číslo VUT

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 15:00-20:00,

Informace jsou tady:

https://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/Konzultace-Milet

Pěkně napsané BP/DP

Zobrazování pokřivených zrcadel
Light Propagation Volumes
Voxelizace 3D modelů a jejich zpracování s využitím GPU
Jazyk pro procedurální generování
Nástroj pro návrh procedurálních textur

Odkazy

můj github

Youtube - IZG 2021

Vyučované předměty

IZG Základy počítačové grafiky
Cvičení na počítači, Projekt, Přednáška, česky, anglicky, letní, UPGM
MUL Multimédia
Přednáška, česky, anglicky, letní, UPGM
MULe Multimédia (v angličtině)
Projekt, Přednáška, anglicky, letní, UPGM
PGPa Pokročilá počítačová grafika (v angličtině)
Projekt, Přednáška, anglicky, zimní, UPGM
PGR Počítačová grafika
Cvičení na počítači, Přednáška, česky, anglicky, zimní, UPGM
PGRe Počítačová grafika (v angličtině)
Cvičení na počítači, Přednáška, anglicky, zimní, UPGM
VIZa Vizualizace a CAD (v angličtině)
Cvičení na počítači, anglicky, letní, UPGM
Nahoru