Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Provozní pracovník

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail juricekz@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1192
Místnost Kancelář P206
Nahoru