Doc. Dr. Ing.

Dušan Kolář

Vedoucí ústavu

+420 54114 1238
kolar@fit.vut.cz
Kancelář C226

[photo]

Projekty

 • 2021

  Mezinárodní spolupráce ve forenzní analýze otisků prstů a obrázků obličeje pro službu kriminální policie, MV ČR - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu, VJ01030006, 2021-2022, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2020

  BLENDED - BLockchain Enabled Deep learning Data analysis, ESA, 2020-2021, řešení, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2021-06-30
  Detail

  Metody AI pro zabezpečení kybernetického prostoru a řídicí systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6293, 2020-2022, řešení, zahájení: 2020-03-23, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Bezpečnostní monitorování řídící komunikace ICS v energetických sítích (BONNET), MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022138, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2022-10-31
  Detail

  Experimentální prostředí pro výzkum, evaluaci a testování distribuovaných datových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-03-01, ukončení: 2020-02-28
  Detail

 • 2018

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-02-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

 • 2017

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A17001, 737475, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-05-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Avast - Metody pro extrakci a detekci vzorů v programovém kódu, Avast, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-08-31
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení, ŠKODA AUTO a.s., 2017, ukončen, zahájení: 2017-04-25, ukončení: 2017-07-25
  Detail

 • 2016

  IRONSTONE - IoT monitoring and forensics, TAČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, TF03000029, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-11-01, ukončení: 2019-10-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

 • 2013

  Validace spustitelného kódu pro systémy průmyslové automatizace pomocí zpětného překladu, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-13-2000, 2013, ukončen, zahájení: 2013-04-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Systém pro podporu platformě nezávislé analýzy škodlivého kódu ve spustitelných souborech, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010667, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2009

  Dependent type system for object-oriented programming languages, GAČR, GA201/09/1316, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2007

  Multi-Information Technologies, GAČR, GA201/07/0005, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2006

  Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky, MŠMT ČR - Informační technologie pro znalostní společnost, 2C06008, 2006-2011, ukončen, zahájení: 2006-07-01, ukončení: 2011-06-30
  Detail

 • 2005

  Inovace předmětů Funkcionální a logické programování a Postrelační databáze, FRVŠ MŠMT, FR1246/2005/F1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  Optimally Integrated Models of Modern Information Technologies, GAČR, GA201/04/0441, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Participace na vývoji evropské standardizace vestavného SW pro automobilový průmysl, AV ČR, 1ET400750406, 2004-2007, ukončen, zahájení: 2004-07-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2002

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1997

  Objektově orientované databáze - funkcionální sémantický datový model, FRVŠ MŠMT, FR0631/1997/G, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

  Objektově orientované funkcionální jazyky vyššího řádu s přetěžováním symbolů, FEI VUT, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

Nahoru