Doc. Dr. Ing.

Dušan Kolář

Vedoucí ústavu

+420 54114 1238
kolar@fit.vut.cz
Kancelář C226

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Akademický senát FIT

předseda ekonomické komise

Vědecká rada FIT

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

předseda

Výzkumná skupina formálních modelů

výzkumník
Nahoru