Doc. Dr. Ing.

Dušan Kolář

Vedoucí ústavu

+420 54114 1238
kolar@fit.vut.cz
Kancelář C226

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Akademický senát FIT

člen

Vědecká rada FIT

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

předseda

Výzkumná skupina formálních modelů

výzkumník
Nahoru