Ing.

Bohuslav Křena

Ph.D.

proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti

+420 54114 1233
prodekan-efektivita@fit.vut.cz
krena@fit.vut.cz
A308 Kancelář
3211/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  AIDE - Pokročilá analýza a verifikace pro pokročilý software GA142303001, GAČR - Standardní projekty, GA23-06506S, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  LS FIT-MU Licence z NCK, UNIS, 2022, ukončen, zahájení: 2022-11-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2020

  SNAPPY - Scalable Techniques for Analysis of Complex Properties of Computer Systems, GAČR - Standardní projekty, GA20-07487S, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Spolehlivé, bezpečné a efektivní počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6427, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  VALU3S - Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A20009, 876852, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-07-31
  Detail

 • 2019

  Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19010, 826452, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-05-01, ukončení: 2022-07-31
  Detail

  AUFOVER - Automatizace formální verifikace, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010192, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-05-31
  Detail

 • 2017

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A17001, 737475, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-05-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru, GAČR - Standardní projekty, GA17-12465S, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Využití volné výukové kapacity FIT VUT, JMK - Ostatní projekty, které nespadají pod žádnou jinou výzvu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-07-01, ukončení: 2018-08-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Automatická analýza a verifikace transakčních pamětí, COST - COST CZ (2011-2017), LD14001, 2014, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Runtime Verification beyond Monitoring (ARVI), COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), IC1402, IC1402, 2014-2018, ukončen, zahájení: 2014-12-17, ukončení: 2018-12-18
  Detail

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-10-01, ukončení: 2016-09-30
  Detail

  Inteligentní testování a analýza paralelních programů, MŠMT ČR - KONTAKT II (2011-2017), LH13265, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-04-01, ukončení: 2015-03-31
  Detail

 • 2012

  2.3 Spolupráce VUT v Brně se školami, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, RP2.3, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0005, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-07-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-12-1, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Pedagogické vzdělávání akademických pracovníků FIT VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/10, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Podpora spolupráce FIT VUT v Brně se základními a středními školami, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/13, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, RP MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), RP2011-25/9, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Transactional Memories: Foundations, Algorithms, Tools, and Applications (Euro-TM), COST - COST CZ (2011-2017), IC1001, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-02-10, ukončení: 2015-02-09
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Práce se složitými datovými strukturami a paralelismem v prostředí Rich Model Toolkit, MŠMT ČR - COST, OC10009, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Statická a dynamická verifikace programů s pokročilými rysy paralelismu a neomezenosti, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/0306, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2009

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Rich-Model Toolkit -- An Infrastructure for Reliable Computer Systems, COST, IC0901, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-10-30, ukončení: 2013-10-30
  Detail

 • 2008

  6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy (RP-C45), MŠMT ČR, RP-C45, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-28, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky - C45, MŠMT ČR, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2007

  Pokročilé formální přístupy v návrhu a automatické verifikaci počítačových systémů, GAČR, GA102/07/0322, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Metody a nástroje pro automatizované odhalování softwarových chyb, GAČR, GP102/06/P076, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  SHADOWS - A Self-Healing Approach to Designing Complex Software Systems, EK EU, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-06-01, ukončení: 2009-07-31
  Detail

 • 2005

  12. veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2005, RP MŠMT, MŠMT 623/1 - 2005, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  Automatizované metody a nástroje pro vývoj spolehlivých paralelních a distribuovaných systémů, GAČR, GA102/04/0780, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  European Research Training Network Segravis - Syntactis and Semantic Integration of Visual Modelling Techniques, EU, HPRN-CT-2002-00275, 2004-2005, ukončen, zahájení: 2004-05-31, ukončení: 2005-05-15
  Detail

  Gaudeamus 2004, RP MŠMT, MŠMT 642/1 - 2004, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2003

  Access to Research Infrastructure action of the Improving Human Potential Programme, EU, HPRI-CT-1999-00026, 2003, ukončen, zahájení: 2003-05-21, ukončení: 2003-07-09
  Detail

 • 2002

  Bulgarian Information Society Center of Excellence for Education, Science and Technology in 21 Century, EU, ICA1-CT-2000-70016, 2002, ukončen, zahájení: 2002-10-15, ukončení: 2002-12-20
  Detail

  IMPIT - Mezinárodní mobilita studentů, MŠMT ČR, MMI 20059, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  Metody formální analýzy a verifikace v objektově orientovaných Petriho sítích, FRVŠ MŠMT, FR1948/2002/G1, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 2000

  Modelování, verifikace a prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí, GAČR, GA102/00/1017, 2000-2002, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 1994

  PNtalk - nástroje založené na objektově orientovaných Petriho sítích, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, UIVT-PNtalk, 1994-2010, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

Nahoru