Ing.

Bohuslav Křena

Ph.D.

proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti

+420 54114 1233
prodekan-efektivita@fit.vut.cz
krena@fit.vut.cz
A308 Kancelář
3211/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

GDPR

Koordinátor ochrany osobních údajů

Kolegium děkana FIT

proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti

Rada bakalářského studijního programu

člen

Rada pro sport

člen

Rada pro vnitřní hodnocení

člen

Rada pro využití informačních technologií a vybavení na FIT VUT

člen

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

člen
Nahoru