Ing.

Matěj Grégr

Ph.D.

Odborný asistent

+420 54114 1321
mgregr@fit.vut.cz
Kancelář C310

[photo]

Projekty

 • 2019

  Bezpečnostní monitorování řídící komunikace ICS v energetických sítích (BONNET), MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022138, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2022-10-31
  Detail

  TSB: Studie proveditelnost neveřejného ISP pro potřeby organizací a složek města Brna, TSB, 2019, ukončen, zahájení: 2019-04-01, ukončení: 2019-05-30
  Detail

 • 2017

  DDoS ochrana v sítí člena sdružení CESNET, CESNET, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-08-29, ukončení: 2018-08-28
  Detail

  Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020062, 2017-2020, řešení, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3964, 2017-2019, řešení, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IRONSTONE - IoT monitoring and forensics, TAČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, TF03000029, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-11-01, ukončení: 2019-10-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2015

  Návrh systému pro testování zabezpečení sítě IPv6 a zpracování incidentů v prostoru privátních adres, CESNET, 2015-2016, ukončen, zahájení: 2015-06-01, ukončení: 2016-06-30
  Detail

 • 2014

  PRISTINE: Programmability in RIna for european Supremacy of virTualIzed NEtworks, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, PRISTINE, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-10-31
  Detail

 • 2013

  Interaktivní síťová laboratoř, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR192/2013/G1, 2013, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2011

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

Nahoru