Projekty

 • 2021

  Testovací projekt B asdasdsa, CAMEA, sdasdasd, asdasdsd, 2021, řešení, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2021-05-21
  Detail

 • 2019

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, řešení, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/07, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

 • 2018

  PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, řešení, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18054, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-10-31
  Detail

  SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18014, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-05-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

 • 2017

  Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020062, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2015

  Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152019001, 2015-2019, ukončen, zahájení: 2015-09-01, ukončení: 2019-05-31
  Detail

 • 2010

  Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

 • 2006

  Pavilón otevřených fakultních počítačových učeben, FRVŠ MŠMT, FR2031/2006/Ac, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2003

  Online streaming přednášek v prostředí vysokorychlostní sítě, CESNET, CESNET045/2003, 2003-2004, ukončen, zahájení: 2003-07-22, ukončení: 2004-04-30
  Detail

  Zavádění komunikačních a informačních technologií do vzdělávání na VUT v Brně, RP MŠMT, MŠMT 116/2003, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2000

  Otevřená počítačová laboratoř FEI VUT, FRVŠ MŠMT, FR1516/2000/A, 2000, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru