Publikace

 • 1999

  MICHAL Bohumil. Koncepce rozvoje výpočetní techniky - Správa nemovitostí města Brna. Brno: VEMA a.s., 1999.
  Detail

  HANÁČEK Petr, KŘIVÁNEK Vítězslav, LAMPA Petr, MATÚŠ Jiří, MICHAL Bohumil, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Posouzení informačního systému JMP a.s. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999.
  Detail

  MICHAL Bohumil. Vybudování počítačové sítě ekonomického odboru FNsP Hradec Králové. Brno: VEMA a.s., 1999.
  Detail

 • 1997

  MICHAL Bohumil. Vision FS, vize do FS?. CONNECT!, roč. 2, č. 7, 1997, s. 42-43. ISSN 1211-3085.
  Detail

Nahoru