Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Podatelna a spisovna

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail ondrous@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1268
Místnost Podatelna A121
Nahoru