Ing.

Filip Orság

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1195
orsag@fit.vut.cz
S202 Kancelář
15510/osobní číslo VUT

Funkce

Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

Hlavní výzkumník

Security Technology Research and Development

zástupce vedoucího

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny
Nahoru