Doc. Ing.

Josef Schwarz

CSc.

Docent

+420 54114 1210
schwarz@fit.vut.cz
Kancelář L334

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • Ing., 1966 - FE VUT Brno, obor technická kybernetika
 • CSc., 1984 - FE VUT v Brně, obor elektronické počítače

Profesionální kariéra

 • servisní pracovník v Tesle Brno (1966-1968).
 • výzkumný pracovník katedry počítačů FE VUT v Brně (1968-1974)
 • vedoucí technické péče sálových počítačů (1975 -1990)
 • externí učitel (1972-1991)
 • šestitýdenní pobyt na univerzitě v Bristolu v Anglii v rámci projektu Tempus 0449/92 (1992)
 • odborný asistent (1992 - 2002) 
 • docent - Informatika a výpočetní technika, FIT VUT Brno, 2003

Odborná orientace

 • 1968-1974 Syntéza logických sítí a problematika návrhu prvků počítačů
 • 1975-1991 Problematika konstrukčního návrhu číslicových obvodů, automatizace návrhu číslicových obvodů, metody a systémy automatizace projektování
 • 1991- Aplikace mikropočítačů,vestavěné systémy, návrh fuzzy vývojových systémů a jejich aplikací, využití genetických algoritmů a fuzzy logiky při řešení inženýrských úloh
 • 1998 - Aplikované evoluční algoritmy, evoluční algoritmy založené na pravděpodobnostních modelech (EDAs)
 • 2004 - Využití evolučních algoritmů pro plánování skupinových komunikací
 • 2009 - Akcelerace paralelních evolučních algoritmů na bázi masivně paralelních procesorů

Získaná ocenění

Členství

 • Oborová rada doktorského studia Univerity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-2011.
 • 1996-2002 Člen odborné společnosti CSSS (Česko-slovenská společnost pro simulaci systémů v rámci EUROSIM).
 • IEEE - Neural Network Society, 2004 - 2009.
 • Člen programového výboru mezinárodní konference CEC, 2006-2009.
 • International conference GECCO 2006, Washington, USA, člen programového výboru v roce 2006.
 • Programový výbor mezinárodní konference: International Mendel Conference on Genetic Algorithms, Optimization Problems, Fuzzy Logic, Neural Networks, Rough Sets, 2004-2011. 
 • Programový výbor mezinárodní konference: Optimization by Building and Using Probabilistic Models, OBUPM 2000, 2001, USA.
 • Organizační a programový výbor mezinárodní konference: The 4-th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-Linear Systems (JCEEIS), Brno, 2000. 

Předseda sekce na konferencích

Další zájmy

 • Turistika
 • Zahrádkářství
 • Vinařství
 • Hudba, divadlo

Další odkazy

 

Nahoru