doc. Ing.

Josef Schwarz

CSc.

předseda


779/osobní číslo VUT

Nahoru