doc. Ing.

Josef Schwarz

CSc.

předseda


779/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2011

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Využití grafických čipů pro obecné výpočty (GPGPU) , FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2641/2011/G1, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2007

  Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, GAČR, GA102/07/0850, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Podpora výuky evolučního návrhu využívajícího development, FRVŠ MŠMT, FR2472/2007/G1, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Evoluční algoritmy aplikované na dynamické problémy, FRVŠ MŠMT, FR0136/2006/G1, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-17, ukončení: 2006-01-17
  Detail

  Memetické evoluční algoritmy aplikované pro plánování komunikací mezi procesory, FRVŠ MŠMT, FR2848/2006/G1, 2006-2007, ukončen, zahájení: 2006-01-23, ukončení: 2007-01-23
  Detail

 • 2002

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

  Predikce a ladění paralelní výkonnosti, GAČR, GA102/02/0503, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2001

  Paralelizace Bayesovského evolučního algoritmu, UIVT FEI VUT, FR0171/2001/G1, 2001, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2001-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1995

  Vývoj flexibilních číslicových architektur, GAČR, GA102/95/1334, 1995-1997, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Modely výpočtů a jejich paralelní implementace, GAČR, GA102/94/1096, 1994-1996, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

  Paralelní výpočty a architektury, FVU VUT, C32/94-95, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Síť pro rozvoj pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEN 0449, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

 • 1992

  Projekt pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEP 0449, 1992-1993, ukončen, zahájení: 1992-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

 • 1991

  Metody a prostředky CAD pro VLSI, FEI VUT, FEI, 1991-1993, ukončen, zahájení: 1991-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

Nahoru