Ing.

Václav Šimek

asistent

+420 54114 1353
simekv@fit.vut.cz
L323 Kancelář
17532/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  Application-specific HW/SW architectures and their applications, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8141, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific Ecosystems, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, 9A23003, SEP-210876056, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-05-01, ukončení: 2026-04-30
  Detail

  Long Life Power Platforms for Internet of Things, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, 9A23012, SEP-210885163, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2026-05-31
  Detail

 • 2021

  5G-ERA - 5G-Enhanced Robot Autonomy, EK EU - Horizon 2020, 101016681, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-06-30
  Detail

  Distributed Artificial Intelligent Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21012, 101007273, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-05-01, ukončení: 2024-12-31
  Detail

 • 2020

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6309, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2017

  Infrastruktura pro moderní studium IT, MŠMT ČR - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-10-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD14055, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-05-05, ukončení: 2017-05-31
  Detail

 • 2012

  Evoluční návrh řízení v aeroservoelastickém jevu, MŠMT ČR - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti, 7AMB12DE004, 2012-2013, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Inovace a tvorba nových laboratorních úloh pro podporu výuky v hardwarově orientovaných předmětech, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1224/2012/G1, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných systémů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1558/2012/Aa, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  eSonia - eSonia - Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100223, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

  Laboratoř pro návrh a prototypovou realizaci pokročilých elektronických systémů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2789/2010/Aa, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-12, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Podpora výuky hardwaru s využitím platformy FITkit, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2826/2010/G1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-12, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2008

  IBM Faculty Award 2009, IBM, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-11-28, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Inovace předmětů strukturovaného studia zaměřených na technické vybavení počítačů, FRVŠ MŠMT, FR1413/2008/F1, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-21, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2007

  Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, GAČR, GA102/07/0850, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

Nahoru