Jana Slámová

inventarizace majetku

+420 54114 1295
slamova@fit.vut.cz
L212 Sekretariát UPGM
104633/osobní číslo VUT

Kontakt

Děkanát FIT - tajemník

DFIT-taj.

Inventarizace majetku

E-mail slamova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1295
Místnost L212 Sekretariát UPGM
Nahoru