Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Správa majetku

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail slamova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1295
Místnost Sekretariát UPGM L212
Nahoru