Ing.

Tomáš Starka

vědecký pracovník

+420 54114 1474
starka@fit.vut.cz
Q202 Laboratoř UPGM
72225/osobní číslo VUT

Kontakt

Nahoru