Ing.

Tomáš Starka

vědecký pracovník

+420 54114 1474
starka@fit.vut.cz
Q202 Laboratoř UPGM
72225/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  EMIR - Vestavěná inteligence s podporou 5G pro autonomii robotů a aplikace pro monitorování chytrých měst, TAČR - 7. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW07010052, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Long Life Power Platforms for Internet of Things, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, 9A23012, SEP-210885163, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2026-05-31
  Detail

 • 2021

  5G-ERA - 5G-Enhanced Robot Autonomy, EK EU - Horizon 2020, 101016681, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-06-30
  Detail

  SECUSEN II: Bezpečné senzory a data - průmyslová inteligence, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/14, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19003, 826610, 2019-2023, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2023-01-31
  Detail

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/07, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

 • 2018

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2017

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-02-01, ukončení: 2017-01-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

Nahoru