Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Metodika a organizace správní agendy

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail tesarova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1227
Místnost Kancelář F110
Nahoru