Detail ocenění

Cena rektora absolventovi VUT v Brně

Rok: 2012

Úroveň
univerzitní
Kategorie
studijní a vzdělávací
Osoby
Rybová Veronika, Ing.
Popis
Cenu uděluje rektor absolventovi, který ukončil studium s vyznamenáním dle čl. 26, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, aktivně ovládá alespoň jeden světový jazyk, prokazatelně reprezentoval VUT v Brně, má odpovídající morální profil a vystupování.

Cena se uděluje každoročně při slavnostní promoci nejvýše jednomu studentovi/studentce z každé fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Cena obsahuje: oficiální věnovací dopis rektora, mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč.

Viz Rozhodnutí rektora č. 14/2012 - https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-normy .

 

Nahoru