Cena Josefa Hlávky

Ing. Ondřej Glembek z Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT (skupina BUT Speech@FIT) získal Cenu Josefa Hlávky udělovanou nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Ondra převzal cenu na slavnostním udělování konaném 16.11.2012 na zámku v Lužanech u Přeštic. „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" je nejstarší českou vědeckou a uměleckou nadací, v roce 1904 ji založil Josef Hlávka (1831 - 1908) - přední český architekt, stavitel a filantrop. Cena Josefa Hlávky je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky.

Detail

Cena Josepha Fouriera za počítačove vědy

Ing. Filip Konečný v soutěži získal třetí místo. Společnost BULL a Francouzské velvyslanectví v České republice se rozhodly zavést vědecké ceny, jimiž odmění české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tematické oblasti. Společnost BULL udělí uchazečům, kteří se umístí na prvních třech místech, částku ve výši 50, 30 a 20 000 Kč. První dva vítězi navíc obdrží od Francouzského velvyslanectví stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

 

Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2012, Milovy, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel doc. Kotásek.

Detail

Rybová Veronika, Ing.

Cena rektora absolventovi VUT v Brně

Cenu uděluje rektor absolventovi, který ukončil studium s vyznamenáním dle čl. 26, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, aktivně ovládá alespoň jeden světový jazyk, prokazatelně reprezentoval VUT v Brně, má odpovídající morální profil a vystupování.

Cena se uděluje každoročně při slavnostní promoci nejvýše jednomu studentovi/studentce z každé fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Cena obsahuje: oficiální věnovací dopis rektora, mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč.

Viz Rozhodnutí rektora č. 14/2012 - https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-normy .

 

Detail

Cena Rektora VUT v Brně

Cena Rektora VUT v Brně za vynikající výsledky věděcké práce a reprezentaci VUT v Brně v tuzemsku i zahraničí, 2012.

Detail

Cena Siemens - čestné uznání v kategorii "nejlepší pedagogický pracovník"

Bližší informace jsou k dispozici zde.

Detail

Herrmannová Drahomíra, Ing.
Končický Jaromír, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 

Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (bronzová medaile)

Bronzová medaile Fakulty informačních technologií VUT v Brně je udělována děkanem fakulty za výborné pracovní výsledky a plnění úkolů na ústavu, výrazné vědecké výsledky a propagaci fakulty apod. (10. výročí založení fakulty)

Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (stříbrná medaile)

Stříbrná medaile Fakulty informačních technologií VUT v Brně je udělována děkanem fakulty za dlouhodobé nadstandardní pracovní výsledky. (10. výročí založení fakulty)

Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.

Detail

Micenková Barbora, Ing.

Stipendium Anity Borg společnosti Google

Prestižní stipendium Anity Borg, které uděluje společnost Google studentkám bakalářského, magisterského či doktorského studia informatiky, výpočetní techniky nebo souvisejícího technického oboru s vynikajícími studijními a dalšími výsledky ve studovaném oboru.

Detail

Vítězství v jedné z kategorií mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'12

Nástroj Predator zvítězil v kategorii HeapManipulation mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'12 spojené s prestižní konferencí TACAS'12. Nástroj Predator navíc skončil druhý v kategorii DeviceDrivers.

Detail
Nahoru