Detail ocenění

Zlatá medaile VUT

Rok: 2016

Úroveň
univerzitní
Kategorie
studijní a vzdělávací
Osoby
Popis

Ing. Bouša působil jako tajemník a proděkan pro strategický rozvoj Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Významně se zasloužil o přestavbu a dobudování areálu Fakulty informačních technologií v prostorách kartuziánského kláštera v Brně-Králově Poli.

Zlatá medaile udělena za zásluhy o rozvoj Vysokého učení technického v Brně, za celoživotní výsledky v organizaci vědy a výzkumu, v ekonomice a za zásluhy o rozvoj a kvalitu základních vysokoškolských činností 22. 11. 2016 na návrh děkana Fakulty informačních technologií VUT v Brně prof. Zemčíka.

Nahoru