Best Presentation Award (ICSIP 2016)

Příspěvek Ing. Michala Kuly New Non-Separable Lifting Scheme for Images prezentovaný v rámci konference 2016 IEEE International Conference on Signal and Image Processing, která se konala v srpnu v Pekingu, byl oceněn cenou Best Presentation Award.

Detail

Best Student Paper Award - 2016 Odyssey Conference

Hossein Zeinali získal cenu Best Student Paper Award, sponzorovanou firmou Cirrus Logic na konferenci Odyssey 2016 za článek:ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, SAMETI Hossein, GLEMBEK Ondřej a PLCHOT Oldřich. Deep Neural Networks and Hidden Markov Models in i-vector-based Text-Dependent Speaker Verification. In: Proceedings of Odyssey 2016, The Speaker and Language Recognition Workshop. Bilbao: International Speech Communication Association, 2016, s. 24-30. ISSN 2312-2846.

Detail

Cena Josefa Hlávky

Ing. Oldřich Plchot z Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT (skupina BUT Speech@FIT) získal Cenu Josefa Hlávky udělovanou nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Olda převzal cenu na slavnostním udělování konaném 16. 11. 2016 na zámku v Lužanech u Přeštic. "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" je nejstarší českou vědeckou a uměleckou nadací, v roce 1904 ji založil Josef Hlávka (1831 - 1908) - přední český architekt, stavitel a filantrop. Cena Josefa Hlávky je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky.

Detail

Cena Rektora - Stříbrná medaile VUT

22. listopadu 2016 byla docentu Janu Černockému udělena Cena rektora - Stříbrná medaile VUT za dlouhodobý přínos k vědecko-výzkumnému rozvoji VUT a za vedení světově uznávané výzkumné skupiny zpracování řeči na Fakultě informačních technologií.

Detail

Cena TA ČR 2016

CENA TA ČR 2016 v kategorii UŽITEČNOST ŘEŠENÍ byla udělena čtyřem výzkumným týmům, které se podílely na řešení projektu s názvem: Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač. Hlavní řešitel projektu: FIT VUT v Brně, další účastníci: Phonexia s.r.o., Lingea s.r.o. a OptimSys s.r.o. Za FIT VUT v Brně se na projektu podílel: J. Černocký, M. Karafiát, I. Szöke, J. Žižka, M. Hannemann, H. Heřmanský, L. Ondel.

Detail

Havlena Vojtěch, Ing.
Žmolíková Kateřina, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty.

Detail

IJCCI-ECTA 2016 Best Paper Award

8th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI), Evolutionary Computation Theory and Applications (ECTA) 2016, Porto, Portugal.

Web konference: http://www.ecta.ijcci.org/

Ocenění "nejlepší článek ECTA 2016" uděleno za příspěvek "Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata".

Autor: Michal Bidlo
Vysoké učení technické v Brně, FIT, Centrum excelence IT4Innovations
Detail

IJCCI-ECTA 2016 Best Paper Award

8th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI), Evolutionary Computation Theory and Applications (ECTA) 2016, Porto, Portugal.

Web konference: http://www.ecta.ijcci.org/

Ocenění "nejlepší článek ECTA 2016" uděleno za příspěvek "Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata".

Autor: Michal Bidlo
Vysoké učení technické v Brně, FIT, Centrum excelence IT4Innovations
Detail

Instructor Curriculum Specialist Award - CCNP

A result of impressive accomplishments and contributions to the Cisco Networking Academy program.

Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (zlatá medaile)

Akademický senát Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty informačních technologií VUT v Brně jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji fakulty a celého VUT v Brně během funkčního období děkana v letech 2008 - 2012 a 2012 - 2016. 

Detail

Bouša Zdeněk, Ing.

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (zlatá medaile)

Akademický senát Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty informačních technologií VUT v Brně jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji fakulty a celého VUT v Brně během funkčního období tajemníka fakulty

Detail

PRACE Summer of HPC 2016 HPC Ambassador Award

HPC Ambassador Award je ocenění udělované organizací PRACE za nejlepší studentský projekt v rámci stáží Summer of HPC. Odborná komise zde hodnotí nadšení a motivaci každého studenta, kvalitu vypracování daného projektu, dosažené výsledky a schopnost je prezentovat široké veřejnosti. 

Detail

Stříbrná medaile v soutěži Human competitive awards in genetic and evolutionary computation (Humies)

Dr. Michal Bidlo z Fakulty informačních technologií VUT v Brně získal 24. července 2016 stříbrnou medaili ve třináctém ročníku mezinárodní soutěže Human Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation (Humies), která se již tradičně konala v rámci konference Genetic and Evolutionary Computation COnference (GECCO), letos v americkém Denveru ve státě Colorado. GECCO je nejvýznamnější světovou akcí v oblasti genetických algoritmů a genetického programování. Do soutěže bylo letos přihlášeno 22 příspěvků, což je druhý nejvyšší počet v historii, z nichž 8 finalistů prezentovalo své práce před odbornou porotou. Ocenění bylo uděleno za novou metodu pro návrh složitých celulárních automatů pomocí evolučních algoritmů, která byla letos přijata k publikaci v časopisu IEEE Transactions on Evolutionary Computation s impaktním faktorem 5,908. Dle posledního hodnocení Web of Science je tento časopis nejlepšímm v oboru Computer science - Theory and methods.


Zajímavé odkazy:

Web s informacemi o soutěži:
http://www.human-competitive.org/call-for-entries

Příspěvky v jednotlivých ročnících:
http://www.human-competitive.org/awards

Detail

WMSCI 2016 Session's Best Paper Award

20th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI) 2016, Orlando, Florida, USA.

Web konference: http://www.iiis2016.org/wmsci/
Získáno za článek Impact of Optimization and Parallelism on Factorization Speed of SIQS.
Autoři: Dominik Breitenbacher, Ivan Homoliak, Jiří Jaroš a Petr Hanáček
Článek byl vytvořen v rámci projektu NPU II.
Detail

Zlatá medaile VUT

Ing. Bouša působil jako tajemník a proděkan pro strategický rozvoj Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Významně se zasloužil o přestavbu a dobudování areálu Fakulty informačních technologií v prostorách kartuziánského kláštera v Brně-Králově Poli.

Zlatá medaile udělena za zásluhy o rozvoj Vysokého učení technického v Brně, za celoživotní výsledky v organizaci vědy a výzkumu, v ekonomice a za zásluhy o rozvoj a kvalitu základních vysokoškolských činností 22. 11. 2016 na návrh děkana Fakulty informačních technologií VUT v Brně prof. Zemčíka.

Detail
Nahoru