Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina počítačové grafiky

Hlavní výzkumník

Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.

Hlavní výzkumník, UPGM FIT VUT

 • Počítačové vidění
 • Videoanalytika
 • Počítačová grafika
 • Zpracování v reálném čase

Výzkumníci

Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.

asistent, UPGM FIT VUT

 • zpracování obrazu, videa a hloubkových dat
 • analýza multimediálních dat
 • počítačové vidění
 • přirozená uživatelská rozhraní

Juránek Roman, Ing., Ph.D.

asistent, UPGM FIT VUT

 • Počítačové vidění, zpracování obrazu, strojové učení, rozpoznávání vzorů, akcelerace

Španěl Michal, Ing., Ph.D.

asistent, UPGM FIT VUT

 • Zpracování obrazu a počítačové vidění - segmentace obrazu, klasifikátory, hluboké učení, konvoluční neuronové sítě, detekce a rozpoznávání objektů, 3D rekonstrukce
 • Zpracování 3D dat ze senzorů typu Velodyne LiDAR
 • Zpracování 3D geometrie a tvorba tetrahedrálních sítí (mešování)
 • Programování v C++

Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.

profesor, UPGM FIT VUT

 • Počítačová grafika
 • Zpracování obrazu
 • Uživatelská rozhraní
 • Multimédia
 • Akcelerace rastrových algoritmů v hardware
Nahoru