Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Skupina informačních a databázových systémů se zabývá výzkumem v oblasti projektování, vývoje, tvorby a provozu databázových a informačních systémů. Dále se zaměřuje na oblast získáváním znalostí z různých typů dat, zejména multimediálních, a extrakcí informace z dokumentů. 

Témata výzkumu

  • Výzkum a aplikace modelovacích technik při vývoji informačních systémů
  • Objektově-orientované databázové systémy 
  • Získávání znalostí z databází
  • Systémy pro podporu rozhodování, systémy OLAP
  • Extrakce informace z dokumentů
  • Webové technologie
  • Interpretované jazyky a jejich použití
  • Získávání znalostí z procesů
  • Big Data

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav informačních systémů
Božetěchova 2
612 66 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 54114-1139
Fax.: +420 54114-1270
E-mail: zendulka@fit.vutbr.cz
Nahoru