Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Hlavní výzkumník

[photo]

Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.

Hlavní výzkumník, UIFS FIT VUT

 • V letech 1977 až 1990
  • Modelování a simulace na analogových a hybridních počítačích a číslicových počítačích
  • Metody a nástroje automatizace návrhu číslicových systémů, zejména simulace číslicových systémů
 • Od roku 1990
  • Databázové technologie a informační systémy
   • Datové a objektové modelování
   • Získávání znalostí z databází

Výzkumníci

[photo]

Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.

Správce stránek skupiny, UIFS FIT VUT

 • Získávání znalostí z databází (asociační pravidla)
 • Získávání znalostí z textových dat (text mining)
 • Databázové systémy
[photo]

Burget Radek, Ing., Ph.D.

Výzkumník, UIFS FIT VUT

 • Projekt CSSBox - experimentální HTML/CSS renderovací stroj
 • Segmentace a modelování obsahu elektronických dokumentů
 • Extrakce informací z WWW
 • Sémantický web a ontologie
 • Databázové systémy a XML
[photo]

Burgetová Ivana, Ing., Ph.D.

Výzkumník, UIFS FIT VUT

 • bioinformatika
 • získávání znalostí z databází
[photo]

Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.

Výzkumník, UIFS FIT VUT

 • Formální modely
 • Informační a databázové systémy
 • OLAP technologie
 • Formální jazyky a automaty
 • Překladače a programovací jazyky
 • Nástroje pro tvorbu a programování vestavných systémů
 • Hardware/software co-design, projekt Lissom
[photo]

Lampa Petr, Ing.

Výzkumník, CVT FIT VUT

 • Překladače a generování kódu, run-time knihovny
 • Návrh systémů s mikroprocesory
 • Návrh a implementace operačních systémů
 • Správa systémů
 • Objektově orientované programování, CORBA
 • X Window System
 • Sítě LAN a WAN, IPv6
 • Informační systémy, Web a databáze
[photo]

Rychlý Marek, RNDr., Ph.D.

Výzkumník, UIFS FIT VUT

 • vývoj softwarových systémů založený na komponentách (Component-Based Development)
 • formální modely architektur informačních systémů
 • architektury orientované na služby (Service-Oriented Architecures)
[photo]

Volf Tomáš, Ing.

Výzkumník, UIFS FIT VUT

 • databázové systémy
 • informační systémy
 • bezpečnost informačních systémů
 • (Arduino)
Nahoru