NES@FIT - Výzkumná skupina počítačové sítě

NES@FIT - Výzkumná skupina počítačové sítě

Skupina se zabývá výzkumem počítačové komunikace, architekturou a monitorováním počítačových sítí, návrhem simulačních a formálních nástrojů pro specifikaci a analýzu komunikace, síťovou bezpečností a dále forenzní analýzou digitální dat.

Výzkumná témata

Spolupráce

Odkazy

Studentské projekty

V rámci výzkumné skupiny je možné řešit bakalářské a diplomové projekty na témata, která jsou odvozena z aktuálního výzkumu skupiny NES. V současné době se jedná o následující oblasti:

Bezpečnost na Internetu, síťová forenzní analýza

 • Použití reputace uzlů k detekci kybernetických hrozeb v síti (DP, Petr Matoušek)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů na základě signatur (BP, Jan Pluskal)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů s využitím strojového učení na platformě Azure (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů s využitím strojového učení na platformě Google Cloud Platform (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Automatická extrakce signatur aplikačních protokolů (DP, Jan Pluskal)
 • Pokročilá vizualizace síťových forenzních dat (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Přenesení extraktorů nástroje Plaso na platformu Apache Spark (DP, Marek Rychlý)
 • Analýza šifrované komunikace pomocí strojového učení (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Detekce malware komunikace ze síťových toků (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Identifikace síťových aplikací ze šifrované komunikace (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Tvorba a analýza kontextu pro síťové toky (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Bezpečnostní analýza dat ze SIEM (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Detekce phishingových stránek pomocí metod strojového učení (BP/DP, Radek Hranický)
 • Detekce malware domén pomocí metod strojového učení (BP/DP, Radek Hranický)
 • Cenzura na internetu (BP/DP, Pavel Očenášek)
 • Detekce anomálií v síťovém provozu (BP/DP, Pavel Očenášek)

Digitální forenzní analýza

 • Detekce APT z indikátorů kompromitace (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Lámání hesel pmocí Rainbow Tables na GPU (BP/DP, Radek Hranický)
 • Automatizované plánování útoků na hesla (BP, Radek Hranický)
 • Automatizované generování pravidel pro modifikaci hesel s využitím metod strojového učení (BP/DP, Radek Hranický)
 • Optimalizace vysoce náročných úloh v systému Fitcrack (DP, Radek Hranický)

 Webové aplikace

 • Vývoj rozšíření JShelter (DP/DP, Libor Polčák)
 • Procházení webových stránek a tvorba statistik (využívané API, reklamy, sledování apod.) (BP/DP, Libor Polčák)
 • Bezpečnostní rizika senzorů v mobilních zařízeních (BP, Radek Hranický)
 • Simulace pohybu mobilního zařízení v ruce člověka (DP, Radek Hranický)
 • Simulace procházení webu člověkem (BP/DP, Radek Hranický)
 • Generování anomálního webového provozu (DP, Radek Hranický)
 • Detekce nežádoucích požadavků na webu (BP/DP, Radek Hranický)

Kryptoměny

 • Využití Network Intelligence pro deanonymizaci kryptoměnových uživatelů (DP, Vladimír Veselý)

Mobilní komunikace

 • Automatizované vytváření otisků mobilní aplikace (BP, Petr Matoušek)
 • Detekce škodlivého softwaru v komunikaci TLS (DP, Petr Matoušek)
 • Integrace SIP hlasového volání do IRC klienta či brány (BP, Marek Rychlý)
 • Rozšíření aplikace Locus map pro komunikaci jednotek na bojišti (BP, Radek Hranický)
 • Mobilní aplikace pro koordinaci jednotek na bojišti (DP, Radek Hranický)

Internet věcí

 • Bezpečnostní analýza IoT komunikace založená na tocích (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Analýza rizik senzorických sítí, Internetu věcí a vzdálených odečtů energií (BP/DP, Libor Polčák)
 • Běhová prostředí služeb při nasazení v Edge cloud (DP, Marek Rychlý)
 • Řízení aktivních prvků LEGO Technic z prostředí EV3 (BP, Radek Hranický)
 • Řízení LEGO Powered-up Hub z prostředí EV3 (BP, Radek Hranický)

Průmyslové sítě, SCADA systémy

 • Detekce útoků v komunikaci IEC 104 v chytrých rozvodných sítích (DP, Petr Matoušek)
 • Detekce anomálií v průmyslové komunikaci CIP (Control Industrial Protocol) (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Použití neuronových sítí pro detekci anomálií v komunikaci ICS (DP, Petr Matoušek)
 • Anonymizace komunikace v průmyslových sítí (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Aplikace pro statistickou analýzu ICS komunikace (BP, Ivana Burgetová)
 • Detekce periodicity v ICS komunikaci (BP, Ivana Burgetová)

Návrh, simulace a modelování sítí, sítě P2P

Monitorování a správa počítačových sítí

 • Analýza metod pro detekci odlehlých hodnot (BP/DP, Ivana Burgetová)
 • Dynamické sítě se smíšenou topologií pomocí protokolu WireGuard (DP, Marek Rychlý)
 • Mobilní aplikace pro export metrik Android zařízení do databáze Prometheus (BP, Marek Rychlý)
 • Prometheus exportér pro síťové zařízení (BP, Matěj Grégr)
 • API pro zpracování NetFlow dat v jazyce Go (DP, Matěj Grégr)
Operační systémy
 • Alokace bloku portů pro překlad adres v iptables (DP, Matěj Grégr)
 • Hledání vzoru DDoS útoků z dat Netflow (BP/DP, Matěj Grégr)
 • Bezstavový NAT pro jádro systému Linux (DP, Matěj Grégr)
 • Atomická aktualizace operačního systému (BP, Matěj Grégr)
 • Adaptace binárně distribuovaného software v systému NixOS (BP, Marek Rychlý)
 • Idempotentní sestavení OpenWrt pomocí systému Nix (DP, Marek Rychlý)
 • Integrace různých repositářů software v systému Nix (DP, Marek Rychlý)
 • Správa Raspberry Pi 4 clusteru pomocí Nix s využitím Nix Flakes (DP, Marek Rychlý)

Firemní zadání

 • Transformátor neuronové sítě pro zpracování přirozeného jazyka,  AT&T (BP,  Petr Matoušek)
 • Využití strojového učení pro predikci časových řad u počítačové komunikace, AT&T (DP,  Petr Matoušek)
 • Zlepšení modelů strojového učení pomocí genetického programování, AT&T (DP,  Petr Matoušek)
Výše uvedené témata BP a DP jsou vypsána pro akademický rok 2023/2024.
Bližší informace k daným tématům poskytne vedoucí tématu, který je uveden v závorce. Pokud je u tématu uveden typ BP/DP, tak to znamená, že ho lze po úpravě vypsat jako bakalářskou práci (zjednodušené zadání) či diplomovou práci (rozšířená verze).

Zájemci o témata nechť kontaktují vedoucího tématu, který vybrané zadání vloží do IS VUT.

Poslední aktualizace 25. července 2023.

Kontakty

Doc. Ing. Ondřej Ryšavý, PhD., tel. +420 54114 1118, e-mail: rysavy@fit.vutbr.cz

Nahoru