Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

Laboratoř komunikace člověka se strojem

Laboratoř je zaměřena na výzkum a experimenty v oblasti komunikace člověka se strojem a aktuálně se výzkum v laboratoři zaměřuje na interakci člověka s roboty. Laboratoř je prostorově propojitelná s robotickou laboratoří a pozemní roboti jsou tak využívání k různým experimentům. Laboratoře je dále vybavena jak rozsáhlou sadou senzorů pro snímání situace v prostředí robota, polohy a pohybu osob a robotů, gest operátora atd. tak množstvím specifických zobrazovacích zařízení pro realizaci virtuální a rozšířené reality (virtuální brýle, průhledové brýle, systém pro projekci rozhraní do reálného prostředí).

[img]

Robotická laboratoř

Robotická laboratoř se skládá z několika detašovaných pracovišť a je vybavena mobilními roboty pro pohyb po zemi i ve vzduchu, ve vnitřních i vnějších prostředích. Součástí jsou i laboratoře pro vývoj platforem a elektroniky, kde probíhá např. vývoj záchranářského robota RUDA a laboratoř pro průmyslovou manipulaci pro experimenty s průmyslovým manipulátorem MELFA. Vybavení laboratoře umožňuje výkum v oblastech fúze dat z různých senzorů (obrazové, hloubkové, inerciální apod.), měření a rekonstrukce v 3D prostoru, plánování a navigace pozemních i vzdušných robotů, interakce člověka se strojem (robotem), validace percepčních technologií v robotických či dohledových systémech atd. 

Vybavení robotické laboratoře (popis v angličtině):

Nahoru