Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT

https://speech.fit.vutbr.cz/

Projekty

 • 2024

  IARPA-Anonymous Real-Time Speech (ARTS)-Speech Transformation for Anonymization in Real-Time (STARS), IARPA, 2024-2027, přijat
  Řešitel: Plchot Oldřich
  Spoluřešitelé: Brukner Jan, Burget Lukáš, Černocký Jan, Han Jiangyu, Plchot Oldřich, Rohdin Johan A., Silnova Anna
  Detail

  Multilingual and Cross-cultural interactions for context-aware, and bias-controlled dialogue systems for safety-critical applications, EK EU - HORIZON EUROPE, 101135916, 2024-2026, řešení
  Řešitel: Plchot Oldřich
  Spoluřešitelé: Beneš Karel, Burget Lukáš, Heřmanský Hynek, Kesiraju Santosh, Peng Junyi, Plchot Oldřich, Rohdin Johan A., Sarvaš Marek, Schwarz Petr, Yusuf Bolaji
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2024-2025, řešení
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Diez Sánchez Mireia, Pálka Petr, Peng Junyi
  Detail

 • 2023

  Answer to EC Tender CNECT/LUX/2022/OP/0030 - LANGUAGE TECHNOLOGY SOLUTIONS Lot 2, EK EU - Digital Europe Programme, 2023-2024, řešení
  Řešitel: Szőke Igor
  Spoluřešitelé: Filip David, Han Jiangyu, Heřmanský Hynek, Kocour Martin, Kudla Radim, Pešán Jan, Polok Alexander, Schwarz Petr, Skácel Miroslav, Szőke Igor, Švec Ján, Veselý Karel
  Detail

  Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka, MK ČR - NAKI III program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, DH23P03OVV010, 2023-2027, řešení
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Karafiát Martin, Kocour Martin, Kotolan Martin, Plchot Oldřich, Yusuf Bolaji, Žižka Josef
  Detail

  Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112), MV ČR - 1 VS OPSEC, VK01020132, 2023-2025, řešení
  Řešitel: Schwarz Petr
  Spoluřešitelé: Brukner Jan, Černocký Jan, Egorova Ekaterina, Karafiát Martin, Kašpárek Tomáš, Kesiraju Santosh, Klement Dominik, Kohlová Renata, Rohdin Johan A., Sarvaš Marek, Schwarz Petr, Švec Ján, Veselý Karel, Yusuf Bolaji, Žižka Josef
  Detail

  Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2023-2024, ukončen
  Řešitel: Diez Sánchez Mireia
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Diez Sánchez Mireia, Pavlus Ján, Peng Junyi, Švec Ján
  Detail

 • 2022

  NTT- - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2022, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Baskar Murali K., Černocký Jan, Kocour Martin, Pavlus Ján, Szőke Igor, Švec Ján, Veselý Karel, Žmolíková Kateřina
  Detail

 • 2021

  Collaborative Science Program (CSP) Funding for Interspeech 2021 Conference, ONRG - The Office of Naval Research (ONR), 2021, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan
  Detail

  Dodavatel vývojových a experimentálních prací pro projekt PPIBK - část 1. VZ, Allium - OP PIK - Aplikace, 2021-2022, ukončen
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Glembek Ondřej, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Pešán Jan, Szőke Igor, Veselý Karel, Žižka Josef
  Detail

  ESPERANTO - Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies, EK EU - Horizon 2020, 101007666, 2021-2025, řešení
  Řešitel: Kudla Radim
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Kohlová Renata, Kudla Radim, Landini Federico Nicolás, Matějka Pavel, Mošner Ladislav, Plchot Oldřich, Rohdin Johan A., Silnova Anna
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2021, ukončen
  Řešitel: Žmolíková Kateřina
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Kocour Martin, Švec Ján, Žmolíková Kateřina
  Detail

 • 2020

  Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení, TAČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, TL03000049, 2020-2023, ukončen
  Řešitel: Matějka Pavel
  Spoluřešitelé: Beneš Karel, Burget Lukáš, Karafiát Martin, Kašpárek Tomáš, Kesiraju Santosh, Matějka Pavel, Nehyba Jan, Novotný Ondřej, Novotný Tomáš, Sarvaš Marek, Žižka Josef
  Detail

  HumanE AI Network, EK EU - Horizon 2020, 952026, 2020-2024, řešení
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Baskar Murali K., Burget Lukáš, Černocký Jan, Diez Sánchez Mireia, Heřmanský Hynek
  Detail

  Multi-lingualita v řečových technologiích, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION, LTAIN19087, 2020-2023, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Egorova Ekaterina, Kocour Martin, Peng Junyi, Plchot Oldřich, Skácel Miroslav, Yusuf Bolaji, Žižka Josef, Žmolíková Kateřina
  Detail

  Robustní zpracování nahrávek pro operativu a bezpečnost, MV ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS), VJ01010108, 2020-2025, řešení
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Beneš Karel, Brukner Jan, Diez Sánchez Mireia, Karafiát Martin, Kesiraju Santosh, Malenovský Vladimír, Matějka Pavel, Mošner Ladislav, Plchot Oldřich, Schwarz Petr, Silnova Anna, Szőke Igor, Švec Ján, Veselý Karel
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2020, ukončen
  Řešitel: Žmolíková Kateřina
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Žmolíková Kateřina
  Detail

 • 2019

  ATCO2 - Automatic collection and processing of voice data from air-traffic communications, EK EU - Horizon 2020, 864702, 2019-2022, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Kocour Martin, Pulugundla Bhargav, Veselý Karel, Žižka Josef
  Detail

  Dodání nově natrénovaných akustických modelů pro rozpoznávače řeči ruského jazyka, Phonexia, 2019, ukončen
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Karafiát Martin
  Detail

  Neural Representations in multi-modal and multi-lingual modeling, GAČR - Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019, GX19-26934X, 2019-2023, ukončen
  Řešitel: Burget Lukáš
  Spoluřešitelé: Baskar Murali K., Beneš Karel, Burget Lukáš, Han Jiangyu, Karafiát Martin, Kesiraju Santosh, Peng Junyi, Plchot Oldřich, Rohdin Johan A., Sarvaš Marek, Veselý Karel
  Detail

  ROXANNE - Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime, EK EU - Horizon 2020, 833635, 2019-2022, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černá Aneta, Černocký Jan, Karafiát Martin, Szőke Igor, Veselý Karel, Žižka Josef, Žmolíková Kateřina
  Detail

  Robust End-To-End SPEAKER recognition based on deep learning and attention models, EK EU - Horizon 2020, 843627, 2019-2021, ukončen
  Řešitel: Lozano Díez Alicia
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Lozano Díez Alicia
  Detail

  Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022169, 2019-2022, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Baskar Murali K., Černocký Jan, Karafiát Martin, Landini Federico Nicolás, Matějka Pavel
  Detail

 • 2018

  Dodání nově natrénovaných akustických modelů pro rozpoznávače řeči českého jazyka, Phonexia, 2018, ukončen
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Karafiát Martin
  Detail

  Ericsson - Speaker Change Point Detection (SCPD) in media content, Ericsson, 2018-2019, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Diez Sánchez Mireia, Landini Federico Nicolás, Plchot Oldřich, Sagar Sangeet
  Detail

  Neuronové sítě pro zpracování signálu a dolování informací v řeči - NOSIČI, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000208, 2018-2019, ukončen
  Řešitel: Žmolíková Kateřina
  Spoluřešitelé: Beneš Karel, Egorova Ekaterina, Karafiát Martin, Silnova Anna, Szőke Igor, Veselý Karel, Žmolíková Kateřina
  Detail

  Phonexia - Vzdělávací aktivita, Phonexia, 2018-2020, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Glembek Ondřej, Grézl František, Plchot Oldřich, Veselý Karel
  Detail

 • 2017

  IARPA Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL) - Foreign Language Automated Information Retrieval (FLAIR), IARPA, FA8650-17-C-9118, 2017-2021, ukončen
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Baskar Murali K., Beneš Karel, Burget Lukáš, Černocký Jan, Diez Sánchez Mireia, Egorova Ekaterina, Filip David, Glembek Ondřej, Grézl František, Karafiát Martin, Kesiraju Santosh, Landini Federico Nicolás, Matějka Pavel, Mošner Ladislav, Novotný Ondřej, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Plchot Oldřich, Pulugundla Bhargav, Rohdin Johan A., Sagar Sangeet, Skácel Miroslav, Szőke Igor, Veselý Karel, Vydana Hari K.
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2017-2018, ukončen
  Řešitel: Žmolíková Kateřina
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Žmolíková Kateřina
  Detail

  Robust SPEAKER DIariazation systems using Bayesian inferenCE and deep learning methods, EK EU - Horizon 2020, 748097, 2017-2019, ukončen
  Řešitel: Diez Sánchez Mireia
  Spoluřešitelé: Diez Sánchez Mireia
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Adámek Jakub, Behúň Kamil, Beran Vítězslav, Brejcha Jan, Burget Lukáš, Černocký Jan, Dittrich Petr, Dytrych Jaroslav, Herout Adam, Chudý Peter, Kapinus Michal, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Koplík Karel, Lysek Tomáš, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Matýšek Michal, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Nosko Svetozár, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Pavelková Alena, Pešán Jan, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Široký Adam, Škoda Petr, Šolony Marek, Španěl Michal, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2016

  Sequence summarizing neural networks for speaker recognition, JMK - Horizon 2020, 5SA15094, 665860, 2016-2019, ukončen
  Řešitel: Rohdin Johan A.
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Rohdin Johan A.
  Detail

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Kamsali Veera Mounika, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Mošner Ladislav, Otáhalová Sylva
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645323, 2015-2017, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Beneš Karel, Burget Lukáš, Cao Yujia, Černocký Jan, Grézl František, Hannemann Mirko, Matějka Pavel, Mošner Ladislav, Nathans Riva, Žmolíková Kateřina
  Detail

  DARPA Low Resource Languages for Emergent Incidents (LORELEI) - Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, HR001115C0115, 2015-2020, ukončen
  Řešitel: Burget Lukáš
  Spoluřešitelé: Beneš Karel, Burget Lukáš, Černocký Jan, Fér Radek, Glembek Ondřej, Kocour Martin, Matějka Pavel, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Skácel Miroslav, Szőke Igor, Žmolíková Kateřina
  Detail

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol II, Raytheon BBN, HR0011-15-C-0038, 2015-2017, ukončen
  Řešitel: Matějka Pavel
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Fér Radek, Glembek Ondřej, Heřmanský Hynek, Karafiát Martin, Kobes Michal, Matějka Pavel, Novotný Ondřej, Ogawa Tetsuji, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Plchot Oldřich, Popková Anna, Silnova Anna, Skácel Miroslav, Veselý Karel
  Detail

  Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony (DRAPÁK), MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152020025, 2015-2020, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Kesiraju Santosh, Malenovský Vladimír, Matějka Pavel, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Plchot Oldřich, Veselý Karel
  Detail

  Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština., JIC, 2015, ukončen
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin
  Detail

 • 2014

  Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Glembek Ondřej, Novotný Ondřej, Silnova Anna, Skácel Miroslav, Szőke Igor, Ščavnický Tomáš, Žižka Josef
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Bařina David, Behúň Kamil, Burget Lukáš, Černocký Jan, Dittrich Petr, Dubská Markéta, Dytrych Jaroslav, Hannemann Mirko, Herout Adam, Hradiš Michal, Hulík Rostislav, Chrápek David, Chudý Peter, Janda Miloš, Jurzykowski Michal, Kajan Rudolf, Klicnar Lukáš, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Kolář Martin, Koplík Karel, Kouřil Jan, Kučiš Michal, Kula Michal, Láník Aleš, Maliulin Valerii, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Otrusina Lubomír, Páldy Alexander, Pavelková Alena, Pešán Jan, Plchot Oldřich, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Ryšánek Vojtěch, Řezníček Ivo, Salát Marek, Skála František, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Szentandrási István, Škoda Petr, Šolony Marek, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan, Vojvoda Jakub, Zahrádka Jiří, Zachariáš Michal, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen
  Řešitel: Herout Adam
  Spoluřešitelé: Behúň Kamil, Černocký Jan, Fér Radek, Grézl František, Herout Adam, Kobes Michal, Mošner Ladislav, Novotný Ondřej, Pavelková Alena, Popková Anna, Schwarz Petr, Silnova Anna, Skácel Miroslav, Smrž Pavel, Ščavnický Tomáš, Zemčík Pavel
  Detail

  Collaborative Science Program (CSP) Funding for ASRU 2013 Conference, ONRG - Projekty v rámci VTS s USA, ONRG Grant, ONRG Grant, 2013, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan
  Detail

  Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20132015129, 2013-2015, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Glembek Ondřej, Kobes Michal, Kohlová Renata, Pešán Jan, Plchot Oldřich, Schwarz Milan, Šimek Dominik, Veselý Karel
  Detail

 • 2012

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, Raytheon BBN, W911NF-12-C-0, 2012-2016, ukončen
  Řešitel: Matějka Pavel
  Spoluřešitelé: Andrla Petr, Burget Lukáš, Cipr Tomáš, Černocký Jan, Glembek Ondřej, Grézl František, Hannemann Mirko, Karafiát Martin, Kesiraju Santosh, Matějka Pavel, Novotný Ondřej, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Plchot Oldřich, Skála František, Szőke Igor, Veselý Karel
  Detail

  Jazykově nezávislá detekce klíčových slov, GAČR - Postdoktorandské granty, GPP202/12/P567, 2012-2014, ukončen
  Řešitel: Szőke Igor
  Spoluřešitelé: Janda Miloš, Szőke Igor, Veselý Karel
  Detail

  Rozpoznávání řeči pro jazyky s omezeným množstvím trénovacích zdrojů, GAČR - Postdoktorandské granty, GPP202/12/P604, 2012-2014, ukončen
  Řešitel: Karafiát Martin
  Spoluřešitelé: Janda Miloš, Karafiát Martin
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, FRVŠ MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, FR2306/2012/Ab, 2012, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Sekanina Lukáš, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2011

  Discriminative training of speaker-normalized models for automatic speech recognition, JMK - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, SIGA890, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Rath Shakti P.
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Rath Shakti P.
  Detail

  GLOCAL - Event-based Retrieval of Networked Media, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12055, 248984, 2011-2012, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Grézl František, Kombrink Stefan, Smrž Pavel
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Angelov Michael, Bartík Vladimír, Bartoš Peter, Bendl Jaroslav, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Burgetová Ivana, Čermák Martin, Dolíhal Luděk, Fapšo Michal, Fučík Otto, Hannemann Mirko, Havel Jiří, Herout Adam, Hlosta Martin, Honzík Jan M., Horáček Petr, Husár Adam, Chudý Peter, Janda Miloš, Kombrink Stefan, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Masařík Karel, Matějka Pavel, Mecera Martin, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Milička Martin, Mrnuštík Michal, Očenášek Pavel, Otrusina Lubomír, Pešek Martin, Plchot Oldřich, Přibyl Bronislav, Rychlý Marek, Sekanina Lukáš, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Szentandrási István, Šebek Michal, Španěl Michal, Veselý Karel, Vogel Ivan, Zachariášová Marcela, Zelený Jan, Zemčík Pavel, Zemek Petr, Zendulka Jaroslav
  Detail

  Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01011328, 2011-2014, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Hannemann Mirko, Heřmanský Hynek, Karafiát Martin, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Szőke Igor, Žižka Josef
  Detail

 • 2010

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol I, Raytheon BBN, D10PC20015, 2010-2014, ukončen
  Řešitel: Matějka Pavel
  Spoluřešitelé: Andrla Petr, Cipr Tomáš, Černocký Jan, Grézl František, Chalupníček Kamil, Matějka Pavel, Otáhalová Sylva, Szőke Igor
  Detail

 • 2009

  IARPA Biometrics Exploitation Science and Technology (BEST) - Promoting Robustness in Speaker Modeling (PRISM), IARPA - Mezinárodní projekty, W911NF-10-C-0026, 2009-2011, ukončen
  Řešitel: Burget Lukáš
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Glembek Ondřej, Kajarekar Sachin, Matějka Pavel, Otáhalová Sylva, Plchot Oldřich, Shriberg Elisabeth, Schwarz Petr
  Detail

  Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, MPO ČR - TIP, FR-TI1/034, 2009-2013, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Grézl František, Karafiát Martin, Kubalík Jakub, Matějka Pavel, Schwarz Petr, Tomášek Pavel, Veselý Karel, Žižka Josef
  Detail

  Teorie a aplikace odhadu posteriorních pravděpodobností fonémů ve zpracování řeči, GAČR - Doktorské granty, GP102/09/P635, 2009-2011, ukončen
  Řešitel: Grézl František
  Spoluřešitelé: Grézl František, Kopecký Jiří, Plchot Oldřich
  Detail

 • 2008

  EOARD - Improving the capacity of language recognition systems to handle rare languages using radio broadcast data, EOARD, EOARD 083066, 2008-2010, ukončen
  Řešitel: Burget Lukáš
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Hubeika Valiantsina, Matějka Pavel, Plchot Oldřich, Schwarz Petr
  Detail

  Mobile Biometry, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08042, 2008-2010, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Glembek Ondřej, Hubeika Valiantsina, Matějka Pavel, Schwarz Petr
  Detail

  Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách, GAČR - Standardní projekty, GA102/08/0707, 2008-2011, ukončen
  Řešitel: Pollák Petr
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Matějka Pavel, Müller Luděk, Nouza Jan, Pollák Petr, Schwarz Petr
  Detail

 • 2007

  Prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat, CESNET, 201/2006, 2007, ukončen
  Řešitel: Burget Lukáš
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Karafiát Martin, Kašpárek Tomáš, Szőke Igor
  Detail

 • 2006

  AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, EU-6FP-IST, IST-033812-AMIDA, 2006-2009, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Zemčík Pavel
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 027231, 2006-2008, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Černocký Jan, Grézl František, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  DIRAC - Detection and Identification of Rare Audio-visual Cues, EU-6FP-IST - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti, 027787, 2006-2010, ukončen
  Řešitel: Heřmanský Hynek
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Hannemann Mirko, Heřmanský Hynek, Kombrink Stefan, Mikolov Tomáš
  Detail

  Kvalitativní posun v automatickém rozpoznávání jazyků s využitím streamovaných audio-médií, CESNET, 162/2005, 2006-2007, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Kašpárek Tomáš, Matějka Pavel, Schwarz Petr
  Detail

  Výzkum a vývoj korpusových a hlasových technologií v nové generaci elektronických slovníků, MPO ČR, FT-TA3/006, 2006-2009, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Fapšo Michal, Grézl František, Pešán Jan, Schwarz Petr, Szőke Igor
  Detail

 • 2005

  Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, GAČR, GA102/05/0278, 2005-2007, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Motlíček Petr, Schwarz Petr, Szőke Igor
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen
  Řešitel: Heřmanský Hynek
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Grézl František, Heřmanský Hynek, Kadlec Jaroslav, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Motlíček Petr, Pečiva Jan, Potúček Igor, Schwarz Petr, Sumec Stanislav, Španěl Michal, Zemčík Pavel
  Detail

  Rozpoznávání klíčových slov a akcí v audiovizuálních datech, CESNET, 119/2004, 2004-2006, ukončen
  Řešitel: Motlíček Petr
  Spoluřešitelé: Karafiát Martin, Kašpárek Tomáš, Motlíček Petr, Sumec Stanislav
  Detail

 • 2003

  Codage de la parole a tres bas debit independent de la langue, BARRANDE, 2003-041-1, 2003, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Baudoin Genevieve, Černocký Jan, Maršálek Roman, Motlíček Petr
  Detail

  SPEECON - Speech driven interfaces for consumer applications, EU-HLT, IST-1999-10003, 2003, ukončen
  Řešitel: Pollák Petr
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Jenderka Petr, Kašpárek Tomáš, Otáhalová Sylva, Pollák Petr
  Detail

 • 2002

  Daty řízené a antropické kódování a rozpoznávání řeči, GAČR, GP102/02/D108, 2002-2005, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan
  Detail

  Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, GAČR, GA102/02/0124, 2002-2004, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Grézl František, Karafiát Martin, Motlíček Petr, Schwarz Petr
  Detail

  Moderní techniky pro akustické modelování v rozpoznávání řeči , MŠMT ČR, MMI 20056, 2002, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Jain Pratibha, Matějka Pavel, Schwarz Petr
  Detail

  Multi Modal Meeting Manager, EU-HLT, IST-2001-34485, 2002-2005, ukončen
  Řešitel: Heřmanský Hynek
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Heřmanský Hynek, Zemčík Pavel
  Detail

 • 1999

  Speech databáze jazyků střední a východní Evropy, MŠMT ČR, OK 410, 1999-2000, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan
  Detail

  Telephone speech data collection for Czech, Siemens-R&D, Číslovky, 1999-2000, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan
  Detail

 • 1998

  Eastern European Speech Databases for Creation of Voice Driven Teleservices, EU-HLT, SpeechDat-E, 977017, 1998-2000, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan
  Detail

Nahoru