Detail produktu

ReTIN: Real-Time Indexing

Vznik: 2010

Název česky
ReTIN: Real-Time Indexing - Indexování v reálném čase
Typ
software
Licence
vyžadována - volitelně zdarma
Autoři
Chmelař Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Šebek Michal, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Drozd Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova

Indexační schéma, proud dat, reálný čas, měkké omezení (soft constraint), PostgreSQL.

Popis

ReTIN (Real-Time INdexing) je indexační schéma/framework, jehož cílem je umožnit indexování komplexních dat, která přicházejí do databáze jako proud s ohledem na soft real-time omezení pro maximální dobu operací pro vkládání a dotazování. Na rozdíl od pevného omezení (hard constraint), které musejí být vždy splněny, měkkost (softness) omezení znamená, že výjimky jsou povoleny, ale jejich počet musí být minimalizován. V ReTINu jsou splněny s jistou mírou spolehlivosti.
ReTIN je založen na principu indexování starších dat a sekvenčním přístupu k novějším a především pak na vzájemném vyvážení těchto částí. Implementace je určena pro databázi PostgreSQL.

Umístění
Licence

Copyright (C) 2007-2008 Vysoké učení technické v Brně

Stažením, kopírováním, instalováním, nebo používáním souhlasíte s GNU General Public License (přiložena anglicky).

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru