Detail produktu

EvoSort - System for Evolutionary Development of Generic Sorting Networks

Vznik: 2010

Název česky
EvoSort - Systém pro evoluční návrh generických řadicích sítí
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Popis

Systém umožňuje automaticky generovat algoritmy pro konstrukci libovolně velkých řadicích sítí pomocí genetického algoritmu a kontinuálního developmentu založeného na instrukcích. Vstupem aplikace jsou parametry vývoje řadicích sítí, embryo (počáteční instance řadicí sítě) a parametry genetického algoritmu. Po korektním nastavení a dokončení procesu evolučního návrhu je výsledkem posloupnost instrukcí (program), jehož opakovanou aplikací na embryo je možné konstruovat "rostoucí" řadicí sítě splňující zadané parametry. Výsledné programy je poté třeba verifikovat za účelem zjištění jejich obecnosti (tj. schopnosti tvorby generických řadicích sítí). Aplikace též umožňuje zpracování výsledných programů, analýzu a vizualizaci výsledných řadicích sítí. Podrobný popis použitých technik je uveden v http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9459.

Stažením softwaru EvoSort (viz též výše uvedený odkaz) uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními podmínkami.

Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru