Detail produktu

EvoMult - System for Evolutionary Development of Generic Combinational Multipliers

Vznik: 2010

Název česky
EvoMult - Systém pro evoluční návrh generických kombinačních násobiček
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Popis

Systém umožňuje automaticky generovat algoritmy pro konstrukci libovolně velkých kombinačních násobiček pomocí genetického algoritmu a parametrického developmentu založeného na instrukcích. Vstupem aplikace jsou parametry vývoje násobiček a parametry genetického algoritmu. Po korektním nastavení a dokončení procesu evolučního návrhu je výsledkem posloupnost instrukcí (program), případně množina programů pro generování struktury kombinační násobičky splňující zadané parametry. Výsledné programy je poté třeba verifikovat za účelem zjištění jejich obecnosti (tj. schopnosti tvorby funkčních násobiček větších instancí). Aplikace též umožňuje zpracování nalezených programů a symbolický textový výstup reprezentující výsledné struktury násobiček. Podrobný popis použitých technik je uveden v http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9459.

Stažením softwaru EvoMult (viz též výše uvedený odkaz) uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními podmínkami.

Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru