Detail produktu

CVE Library

Vznik: 2007

Název česky
CVE Library
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova

Aktivní transakce, aktivní replikace, transakce, kolaborativní virtuální scény, konzistenční model, distribuovaná virtuální realita

Popis

Kolaborativní virtuální scény slouží ke společné interakci uživatelů v rámci jednoho virtuálního prostředí, přičemž uživatelé mohou být navzájem velmi vzdáleni. Pro fyzickou vzdálenost je aplikace postavena před problém komunikační latence, která vyžaduje návrh a použití konzistenčního modelu sdílených dat. Jednoduché modely obyčejně neposkytují dost flexibility a výkonu. Na druhé straně pokročilejší modely mají tendenci být složité a těžko používatelné. Aktivní transakce byly navrženy, aby se soustředily jak na výkon, tak na jednoduchost použití, a byly zapouzdřeny v CVE knihovně pro snadnost využití v jiných aplikacích.

Umístění
Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=31 (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

 

Soubory
Nahoru