Detail produktu

FITLayout Web Page Segmentation Framework

Vznik: 2014

Název česky
FITLayout rámec pro segmentaci webových stránek
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Popis

FitLayout je rozšiřitelný rámec pro segmentaci webových stránek vytvořený v jazyce Java. Definuje obecné aplikační rozhraní pro reprezentaci renderované webové stránky a jejího členění na vizuální oblasti a zajišťuje základ pro implementaci segmentačních algoritmů se společným aplikačním rozhraním. Jako demonstrační segmentační metodu implementuje dříve publikovaný algoritmus založený na rekuzivním spojování vizuálních oblastí a detekci oddělovačů. Rámec obsahuje i nástroje pro další zpracování výsledků segmentace pomocí klasifikace vizuálních nebo textových rysů jednotlivých oblastí. Rovněž obsahuje nástroje pro ovládání segmentačního procesu a zkoumání výsledků segmentace pomocí grafického uživatelského rozhraní. Výsledek segmentace může být rovněž uložen ve formátu RDF pro další zpracování.

Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru