Detail produktu

Demonstrátor pro virtuální realitu

Vznik: 2007

Název anglicky
Virtual reality engine for image processing demonstartions
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

demo, virtuální realita, zpracování obrazu

Popis

Tento projekt obsahuje návrh a implementaci řetězce pro zpracování obrazu v reálném čase. Hlavní myšlenkou projektu je maximální modularita výsledného systému tak, aby bylo možno systém snadno upravovat a rozšiřovat o další funkcionalitu. Dále byl kladen velký důraz na možnost dosažení maximálního paralelismu při zpracování obrazu, což je v souladu s dnešním trendem nastupujících vícejádrových procesorů.

Projekt Joy4D si klade za cíl vytvoření sady tříd a nástrojů určených pro práci s počítačovou grafikou. Je zaměřen především na 3D grafiku, resp. na tvorbu systému virtuální reality. Při návrhu systému byla hlavní myšlenkou maximální přenositelnost, která má zajistit snadné budoucí použití na různých platformách, které se liší od aktuálně používané platformy (x86, Windows). Proto celý framework obsahuje nejen třídy pro práci s grafikou, ale také obecnější mechanismy, které mohou být užitečné při tvorbě náročných systémů, jakými systémy virtuální reality běžně jsou.

Umístění
Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

 

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru