Detail produktu

Venkovní robotická platforma pro snímání senzorových dat a experimentální ověřování algoritmů 3D rekonstrukce

Vznik: 2015

Název anglicky
Robotic Outdoor Platform for Sensory Data Measurements and Evaluation of 3D Reconstruction and Mapping Methods
Typ
funkční vzorek
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Klíčová slova

venkovní platforma, Velodyne LiDAR, stereo kamera, experimentální data, ROS, autonomní vozidlo

Popis

Jedná se o funkční vzorek robotické platformy vybavené senzory k získávání dat pro analýzu a ověřování algoritmů 3D rekonstrukce a mapování. Robot využívající podvozek Pioneer 3-AT je schopen pohybu ve vnitřním i venkovním prostředí a umožňuje tak například oveřovat funkčnost algoritmů počítačového vidění pro autonomní vozidla. Softwarové vybavení je založené na meta-operačním systému ROS (Robot Operating System) definujícím strukturu senzorických dat a řídicích povelů. Vytvořené moduly pro ROS obsahují nástroje pro záznam a zpracování dat a umožňují snadnou přenositelnost vyvinutých algoritmů na jiné platformy. Platformu je možné řidit jak ručně pomocí bezdrátového joysticku, tak autonomně, zadáním cíle v mapě bezprostředního okolí.

Umístění

Laboratoř O104 (1. np), budova FIT VUT v Brně, Božetěchova 1, 612 66 Brno, Česká republika

Licence

Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Burianová, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470, http://www.fit.vutbr.cz/~burianova/

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru