Detail produktu

FireProt web

Vznik: 2016

Název česky
FireProt
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Musil Miloš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Štourač Jan (LL)
Bendl Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Brezovský Jan, Mgr., Ph.D. (LL)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Prokop Zbyněk, doc. RnDr., Ph.D. (LL)
Bednář David, Mgr. (LL)
Damborský Jiří, prof. Mgr., Dr. (LL)
Klíčová slova

proteinové inženýrství, thermostabilní proteiny, vícebodoví mutanti, stabilita proteinů

Popis

FireProt je webový nástroj pro automatický návrh thermostabilních proteinů. Návrh thermostabilních proteinů je založen na využití sekvenčních a strukturních informací získaných z několika bioinformatických databází a výpočetních nástrojů.
FireProt kombinuje evoluční a energetické přístupy společně s několika filtry, které urychlují výpočet opomíjením potenciálně škodlivých mutací. V rámci svého workflow, FireProt integruje 16 výpočetních nástrojů, využívajících jak sekvenční tak strukturní informace. FireProt poskytuje uživatelům one-stop-shop řešení pro design thermostabilních proteinů, sestavených třemi rozličnými strategiemi. Server navíc umožňuje uživatelům vložit jimi definované mutace do již sestaveného thermostabilního proteinu a vygenerovat si odpovídající sekvenci ve formátu FASTA.

Umístění

Nástroj je dostupný na internetové adrese:
http://loschmidt.chemi.muni.cz/fireprot

Licence

Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Radka Báčová, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 473.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru