Detail produktu

Lissom tools for simulation of Application Specific Instruction-set Processors

Vznik: 2008

Název česky
Nástroje projektu Lissom pro simulaci aplikačně specifických instrukčních procesorů
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Klíčová slova

Hardware/software co-design, jazyk pro popis architektury, instrukční sada, ASIP, DSP

Popis

ASIPSTLissom jsou nástroje umožňující provádět simulaci aplikačně specifických instrukčních procesorů. Vyvinuté nástroje umožňují na základě definice procesoru v popisném jazyce ISAC, automatické vytvoření simulátorů procesoru. Je vytvořena jak interpretovaná tak i kompilovaná verze simulátoru.

Sada nástrojů obsahuje jak vlastní generátor simulátoru, tak i nástroj linkeru, který vytvoří soubor ve spustitelném formátu, jimž lze simulátor naprogramovat. Vstupem nástroje linkeru jsou objektové soubory, které vznikly za pomocí nástrojů ISTLissom.

Nástroje jsou zahrnuty do vývojového prostředí eclipse, pro které byl vytvořen vestavěný modul. Dále je možné nástroje používat přes webové rozhranní, jehož webová adresa je specifikována na stránkách projektu.

Umístění
Licence

Pro podrobnosti licenčních podmínek konzultujte: Mgr. Ing. Tomáš Urban,  Výzkumné centrum informačních technologií, Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 205

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru