Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

Distributed Forensic Digital Data Repository

Vznik: 2018

Název česky
Distribuovaný repositář digitálních forenzních dat
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Josefík Martin, Ing. (FIT VUT)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova
big data, forenzní analýza digitálních dat, kafka, hdfs, cassandra, mongodb
Popis
Distribuované úložiště pro digitální forenzní data s repozitářem dat a metadat, API pro dotazy a příchozí/odchozí data, indexováním, plug-in systémem pro dosud nepodporované typy dat atd. Projekt se skládá ze čtyř komponent: komunikační modul založený na Apache Kafka; module pro persistenci, tj. trvalé úložiště, založený na Apache Cassandra pro data a MongoDB pro metadata; modul distribuovaného repositáře (repozitářový server); a modul demo klienta repozitáře, který produkuje a do repositáže ukládá PCAP data.
Umístění
Licence
Copyright 2018 Martin Josefík a Marek Rychly

Dílo je pod licencí Apache verze 2.0 ("Licence"); toto dílo můžete používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Není-li to vyžadováno platnými právními předpisy nebo písemně odsouhlaseno, software distribuovaný na základě licence je distribuován tzv. "as is", tj. BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať již výslovných nebo implicitních. Vizte odkazované znění licence pro konkrétní jazyk, která přesněji upravuje oprávnění a omezení.

Nahoru