Detail produktu

Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů pro sítě s rychlostí linek 10 Gb/s

Vznik: 2019

Název česky
Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů pro sítě s rychlostí linek 10 Gb/s
Typ
funkční vzorek
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Popis

Vytvořený funkční vzorek umožňuje filtrovat komunikaci na síti s kapacitou linek 10 Gbps a následně vybrané pakety ukládat na lokální úložiště. Filtraci komunikace a určování, které pakety mají být exportovány na ukládající zařízení je možné specifikovat na základě IP adres (IPv4, IPv6), L7 identifikátorů (např. emailová adresa) a nebo na základě jejich kombinací.

Sonda je cílena na nasazení do koncových sítí, ale lze ji použít i v datových centrech nebo u poskytovatelů internetového připojení s kapacitou linek 10 Gb/s.

Pro usnadnění nasazení v neznámých sítích sonda umožňuje aktivovat alternativní režim, který zpřístupní statistické informace o provozu na připojené lince. Mimo jiné tento režim uživatele informuje, zda síťové toky na připojené lince jsou kompletní a při aktivaci vybraného záchytu paketů nehrozí ztráta dat z důvodů nekvalitního připojení.

Způsob nasazení sondy, její konfigurace, kompletní specifikace podporovaných identifikátorů a použitý protokol pro export zachycených dat je popsán v uživatelské dokumentaci.

Umístění
Licence

Funkční vzorek je šířen v souladu s licenční politikou projektu Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV, VI20152019001.

Projekty
Pracoviště
Nahoru