Detail produktu

Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů pro sítě s rychlostí linek 10 Gb/s

Vznik: 2019

Název česky
Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů pro sítě s rychlostí linek 10 Gb/s
Typ
funkční vzorek
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Dražil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Fukač Tomáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Košař Vlastimil, Ing. (UPSY FIT VUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Vrána Roman, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kekely Lukáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Popis

Vytvořený funkční vzorek umožňuje filtrovat komunikaci na síti s kapacitou linek 10 Gbps a následně vybrané pakety ukládat na lokální úložiště. Filtraci komunikace a určování, které pakety mají být exportovány na ukládající zařízení je možné specifikovat na základě IP adres (IPv4, IPv6), L7 identifikátorů (např. emailová adresa) a nebo na základě jejich kombinací.

Sonda je cílena na nasazení do koncových sítí, ale lze ji použít i v datových centrech nebo u poskytovatelů internetového připojení s kapacitou linek 10 Gb/s.

Pro usnadnění nasazení v neznámých sítích sonda umožňuje aktivovat alternativní režim, který zpřístupní statistické informace o provozu na připojené lince. Mimo jiné tento režim uživatele informuje, zda síťové toky na připojené lince jsou kompletní a při aktivaci vybraného záchytu paketů nehrozí ztráta dat z důvodů nekvalitního připojení.

Způsob nasazení sondy, její konfigurace, kompletní specifikace podporovaných identifikátorů a použitý protokol pro export zachycených dat je popsán v uživatelské dokumentaci.

Umístění
Licence

Funkční vzorek je šířen v souladu s licenční politikou projektu Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV, VI20152019001.

Nahoru